Tovsgård Biogas - Jens

Fakta om anlægget:


 • Omdanner ca. 18.000 tons gylle og 1.800 tons faste materialer i form af dybstrøelse og 2. generations biomaterialer, primært halm, til Grøn Energi i form af el og varme
 • Producerer årligt omkring 1.500.000 kbm. Biogas
 • Biogassen omdannes til el og varme i to motorer:

  • 340 Kwh Man (2008)
  • 250 Kwh Deutz (2014)

 • Dette bliver årligt til godt 3 mio. kwh. el og 4 mio. kw. varme
 • Dette svarer det godt 600 husstandes årlige forbrug, alene på el-produktionen

 • Anlæggets reaktor er på 3.000 kbm.
 • Anlæggets gaslager er på 1.200 kbm.
 • Gyllen i reaktoren har en opholdstid på ca. 50 dage

 • De faste materialer behandles i vores mixersystem inden det pumpes til reaktoren
 • Dette sker i en 30 kbm. vertikalblander med vægt.

 • Efter behov separeres den afgassede gylle
 • Seperationsanlægget har en kapacitet på ca. 10 kbm. i timen
 • Gyllen omdannes til en tyndere del og en fiberdel med ca. 30% tørstof

 

Til forside

Skinnerup Maskinstation I/S   //   Adresse: Tovsgårdvej 5   //   Post nr.: 7700 Thisted   //   Tlf.: 20 16 00 05   //   CVR: 75408218