Historie

Efter endt landbrugsuddannelse startede vi Skinnerup Maskinstation i 1980. Vi overtog allerede fra starten markdriften af vores hjem, Tovsgård. Det var en forsigtig begyndelse med en brugt 18 fods mejetærsker. Herefter kom en brugt traktor og roeoptager, og så i 1984 fik vi en ny Big ballepresser.
 
I 1985 begyndte vi at køre gylle og det har lige siden været et stort område for os. Vi fik vores første halmkontrakt til varmeværk i 1990, hvilket stadig er en væsentlig aktivitet for os. I 1997 købte vi vores første lastbil, især med henblik på gylle- og halmtransport.
 
De sidste 10 år har vi i snit beskæftiget 4-5 mand. I dag driver vi hver især et landbrug med produktion af grise (7-110 kg). Vi har også begge et biogasanlæg. Skinnerup Maskinstation, som vi fortsat har i fællesskab, driver jorden, ca. 400 ha. 

 

Til forside

Skinnerup Maskinstation I/S   //   Adresse: Tovsgårdvej 5   //   Post nr.: 7700 Thisted   //   Tlf.: 20 16 00 05   //   CVR: 75408218